close
چت روم
اس ام اس جدید (SMS) شماره 12

سایت جوک و sms آنلاین

آپدیت سری جدید sms های یازدهمبا موضوع متفرقهعناوین داخل صفحه شامل 30 اس ام اس-- بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ . . .عيب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !... --جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند بقیه متن در ادامه مطلب 31-در هر صورت فاصله بین ماست باید برای این فواصل احترام قائل شویم   32-ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻦ ... ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ…

جستجوگر پیشرفته سایتاس ام اس جدید (SMS) شماره 12
نظرات ()

اس ام اس جدید (SMS) شماره 12
آپدیت سری جدید sms های یازدهم
با موضوع متفرقه
عناوین داخل صفحه شامل 30 اس ام اس


--بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻮﻥ
ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ
.
.
.
عيب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !...

--جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند
و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنندبقیه متن در ادامه مطلب

31-در هر صورت فاصله بین ماست باید برای این فواصل احترام قائل شویم

 

32-ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻦ ...
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻗﺒﻮﻝ
ﺩﺍﺭﻥ ...
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﯾﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ
ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ...
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﻮﻧﯽ ﻣﯿﭙﻮﺷﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﺵ ﺍﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺪﺷﻮﻥ
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...
......
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺷﻌﻮﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ Miss ﻧﻨﺪﺍﺯﻥ ﻭ
ﮔﺪﺍﯾﯽ ﺷﺎﺭﮊ ﻧﮑﻨﻦ ...
ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ... ﮐﻼﺱ ﺍﻟﮑﯽ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥ ...
ﺭُﮐﻦ ...
ﻧﻘﺶ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻦ ... ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﮕﻦ ...
ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻧﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ... ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ...
ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻦ ﺍﺯﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﻦ ...
ﺁﺭﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﯿـــــﻠﯿــــــ ــــﻢ ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﻦ ....
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻥ ﻋﺎﺷﻘﺸﻮﻥ
ﺑﺸﯽ ..

 

33-بﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺷﻮﻥ
ﺑﯿﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ
.
.
.
عيب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !...

 

34-جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند
و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند

 

35-تو این دو روز زندگی ، شبیه من فراوونه
یه لحظه چشماتو ببند ، گذشتن از من آسونه

 

36-با موجودات عجیبی زندگی میکنیم
موجوداتی که تنها با بی محلی آدم میشوند

 

37-مادرم......
صدایت می زنم آنگاه
کز نامهربانی ها به تنگ
آید دلم.

 

38-در خرابات
غم آلودگی ام
پدرم.........
سایه ی آسودگی ام.

 

39-سکوت و صبوری آدمها رو ب حساب ضعف و بی کسی شون نذارید!! شاید هنوز ب چیزهایی پایبندند، چیزهایی ک شما یادتون نمیاد!!!ا

گاهی وقتاخدا....پنجره هارو میبنده ودرهاروقفل میکنه!!!!زیباست اگه فکر کنی اون بیرون طوفانه ومیخواد ازت محافظت کنه...

40-تو سیگارو خاموش کن تا بگم..
چطور میشه با گریه هم دود شد..
چطور میشه با خنده هم زخم خورد..
چطور میشه با عشق نابود شد..

 

41-اگر کسی تورا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکز

 

42-سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مار گداویر

 

43-مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمز

 

44-آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد . ارد بزرگ

 

45-دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است . دالایی لاما

 

46-دنیا رو می بینی
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره
ولی محبت خیانت میاره !

 

47-لقمه بزرگتر از دهانت بودم برای همین بود که مرا خرد کردی تا اندازه شوم

 

48-افسوس خواهیم خورد که زود گذشت خوشحال خواهیم شد که نگذاشتیم بیشتر از این گرون تموم بشه

 

49-شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب . لقمان

 

50-یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

 

51-آنکه می تواند ، انجام می دهد ، آنکه نمی تواند انتقاد می کند . برناد شاو

 

52-ضرب المثل آلمانی
هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت

 

53-ضرب المثل فرانسوی
مردی که به خاطر ” پول ” زن می گیرد، به نوکری می رود.

 

54-در سرزمینی که کـبـــاب بــــال میخورند
"
پـــــرواز آرزوی خوبــــــی نـیست"

 

56-حالمان بد نیست ، غم کم میخوریم
کم که نه ، هر روز کم کم میخوریم
در میان خلق سردرگم شدیم
عاقبت آلوده ی مردم شدیم
آب میخواهم سرابم میدهند
عشق میخواهم عذابم میدهند
بعد از این با بی کسی خو میکنم آنچه در دل داشتم رو میکنم

 

57-من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم ... آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم ..

 

58-راه عشق ناهموار است زيرا
مجنون كه گرگاش كشته بود
خسرو كه مهندس عمرانش بود
تو و اون
همه گرفتار اين اين جاده شده ايم
ولي ....

 

59-گرگ هم با محبت رام میشه .....
تنها موجودی که با محبت هـــــــــــــار میشه انسانه ...!

 

60-به سلامتی پدر بزرگـا که یه بار هم خوجگل ، جوجو ، عسیسم نگفتن
ولی با زنشون ۵۰ سال عاشقـــانه زندگـــی کردنامتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

بازدید :50
مرتبط با : SMS (اس ام اس) SMS های جدید
لینک های مرتبط : اس ام اس های جدید 13 دی ماه
عضویت در کانال تلگرام
فروش بازی اورجینال PES 2016
فروش اینترنتی گوشی موبایل تغییر صدا
مجموعه تئاترهای آقا رشید
خرید ساعت مچی موبایل دوسیمکارته مدل 2014
فروش پستی مینی جارو برقی USB
اس ام اس جدید (SMS) شماره 24
برچسب ها : اس ام اس سرکاری- sms متفرقه-
نویسنده
نویسنده : omid
تاریخ : دوشنبه 04 دي 1391
زمان : 13:58
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


بالای صفحه